Instalim/ Konfigurim server

Instalim/ Konfigurim server

Panele diellore

Panele diellore elektrike, ose PANELE FOTOVOLTAIKE të cilat sherbejnë për prodhimin e energjisë elektrike.

Konfigurim /Instalim server room

Dysheme teknologjike ; Panele elektrike furnizimi ; UPS qëndror.

Rrjeta kompjuterik

Instalime /Konfigurim rrjeta kompjuterik (hardwire + logical)

Centrale telefonike

Mirëmbajtje dhe konfigurim centrale telefonike analoge dhe digitale.

Gjurmim Gps

Paisje dhe sisteme gjurmimi për makinat dhe mjetet e tjera levizëse.

Instalim sistemesh sigurie

Kamera / mbrojtja ndaj thyerjes / akses kontroll .

Alarmet kunder zjarrit.

Ne ofrojmë zgjidhje për kërkesat e ndryshme në fushën e sigurisë dhe mbrojtjës.

Zhvillim Web

Ne zhvillojmë aplikacione web duke përdorur gjuhët më moderne…