Project Description

 

 

 

 

Zhvillimi Web dhe biznesi juaj

Zhvillimi web pershkruan gjithë aspektet jo-dizenjuese të perfshira në ndertimin dhe zhvillimin e një website-i. Ekpsertet e zhvillimit web krijojnë dhe menaxhojnë domainet, arkitekturen dhe strukturën e site-it, zhvillimin e përmbajtjes, programimin, kodimin dhe sigurinë.

Kjo fushe shumë e specilaizuar kërkon zhvillues që kanë njohuri në web, si dhe në marketingun online, një fushë që tani është përpara metodave tradicionale të marketingut. Zhvilluesit web kërkojne aftesi të mira programuese dhe njohuri të sistemeve të informacionit dhe aplikacioneve të internetit.

Bizneset e suksesshme kanë nevojë për profesionistë të zhvillimit web për te krijuar website user-friendly dhe produktive.

Zgjedhja e nje zhvilluesi web

Rritja e perdorimit të internetit nënkupton që ka qene një nxitje në kërkesen për zhvillim web. Nga ana tjetër, zhvillimi web është bere një industri me rritje të larte.Kjo rritje po ushqehet nga biznese të vogla dhe të medha qe njohin te mirat e medha te ofruara nga marketingu online, eCommerce, email marketing, intranet-et dhe SEO. Qindra zhvillues web janë shfaqur ne pergjigje ëe ketyre kerkesave dhe industria e zhvilllimit web është mbushur me persona të pa kulifikuar dhe pa experiencë, në mungese të burimeve dhe ekpserizes se dizenjuesave dhe zhvilluesave profesional dhe më kualitet te larte.

Procesi i zhvillimit web te UNICOM konsiston në shtatë hapa të vazhdueshem që perputhen me nevojat e klientëve tanë të kënaqur cdo vit. Këto hapa janë:

  • Analiza: Ekspertet e zhvillimit web te UNICOM , analizojnë sjelljen e konsummit online per tregun tuaj, ndertimin teknik te World Wide Web (www) dhe verifikojne se sa i pershtatur eshte informacioni i domainit tuaj me nevojat e marketingut.
  • Strategjia: Zhvilluesit tane te webit organizojne dhe vleresojne informacionin tuaj dhe zhvilllojne nje strategji webi qe perputhet me planifikimin e marketingut online.
  • Arkitektura: Tek UNICOM , profesionistet e zhvillimit web dizenjojne nje website per strukture, pamje, sisteme back end dhe funksionalitet.
  • Krijimi: Zhvilluesit web te UNICOM perdorin gjuhe programimi teknike dhe mjete HTML, se bashku me te tjera IT per te zhvilluar site-in tuaj te ri.
  • Implementimi: Ekspertet tane konfigurojne website-in tuaj tek mjedisi jone i avancuar dhe i sigurt dhe garantojne qe site eshte i lidhur me informacionin e domainit.
  • Pozicionimi: Teknologjia e specializuar web e UNICOM  eshte perdorur per te vendosur websitein ne motoret me te larte te kerkimit si Google, per t’i siguruar biznesit tuaj te fitoj ekspozimin maksimal ne tregun tuaj te synuar.
  • Monitorimi: Pervec zhvillimit te site, ekspertet tane te internetit monitorojne website-in tuaj dhe mjedisin web, duke siguruar parametra te duhur.

 

Project Details