Rreth nesh

Misioni
Misioni i kompanisë tonë është që të ofrojmë produkte dhe shërbim cilësor tek klientët tanë.Objektivi ynë i përgjithshëm është që të rrisim biznesin tonë vit pas viti. Ne kemi staf të talentuar,energjik dhe të motivuar për të zgjeruar vazhdimisht njohuritë dhe përmirësuar performancën.

Përshkrimi

Kompania e ushtron aktivitetin e saj ne keto drejtime:

 1. Teknologji informacioni dhe komunikimi
 2. Sisteme elektrike civile dhe industrial
 3. Instalime specifike

Instalime Server Room/DataCenter për kompani të ndryshme duke nisur nga:

 1. Dysheme teknologjike
 2. Panele elektrike
 • Rrjete data me fibër dhe kabëll bakri:
 1. Sistemime kabllosh dhe konfigurim rack
 2. UPS – montim
 3. PDU – montim
 4. Siguri elektronike

Kemi instaluar/mirëmbajtur/konfiguruar si për klientë banke; biznese apo përdorues shtëpiakë  sistemet e mëposhtme (me të gjitha elementet përberes):

 1. TVCC analog dhe IP
 2. MKZ analog dhe digital
 3. Sisteme alarmi
 4. Sisteme aksesi dhe time atendance